Úhrady za služby - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úhrady za služby

Stravování


Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

celodenní strava    170 Kč/den

ubytování     210,- Kč/den.

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

služby
poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči.

V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova.
Úhrady za fakultativní služby (ty, co jsou nad rámec péče stanovené zákonem 108/2006 Sb.) jsou v sekci Pro zájemce, viz. Úhrada za fakultativní služby. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky