Leták - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Leták

O nás
Domov pro seniory SEN pro SEN
 
Posláním Domova pro seniory SEN pro SEN při celoročně poskytované pobytové službě je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potřebují s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o poskytování kvalitních služeb tak, abychom vytvořili podmínky pro klidný a důstojný život ve stáří a zajistili i důstojné doprovázení na sklonku života.
(Domov pro seniory SEN pro SEN je registrovaná sociální služba č. registrace: 176732)
Komu je služba určena:
·         Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu
·         Seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
·         Seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče
·         Služba je určena především pro občany s trvalým pobytem ve Středočeském kraji a v Praze.
Cílová skupina
·         Osoby starší 60 let, které jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Komu není služba určena (Kdo nemůže být do Domova přijat)
·         Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
·         Osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
·         Osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
Domov poskytuje
Sociální služby 
1.       ubytování
2.       stravování
3.       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4.       pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5.       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6.       sociálně terapeutické činnosti
7.       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
8.       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
9.       sociální poradenství
10.   nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
11.   nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
12.   zdravotní poradenství
13.   zprostředkování nebo zajištění dopravy
14.   provázanost na další sociální a zdravotní služby
15.   fakultativní služby jako např. doprava
Tyto činnosti zajišťuje prostřednictvím vlastních zaměstnanců, pečovatelů, všeobecných sester, různých terapeutů a dalších externích spolupracovníků. Pracovníci v sociálních službách – pečovatelé zajišťují péči v nepřetržitém režimu 24 hodin s osvědčením pracovníka v sociálních službách.
Zdravotní a ošetřovatelskou péči
·         odborný tým zdravotních pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu
·         v Domově poskytuje lékařskou péči klientům praktický lékař, u kterého jsou klienti zaregistrování, ordinace je zajištěna podle podmínek daného praktického lékaře
·         podle potřeb jsou odesíláni klienti ve spolupráci s rodinou na vyšetření k dalším specialistům (neurolog, ORL, ortoped, oční lékař, zubař diabetolog apod.)
·         každý klient má možnost volby praktického lékaře
·         rehabilitační cvičení je zajištěno 3x týdně v pondělí, pátek a sobotu (nebo neděli) 
Ubytování
Kapacita Domova je 32 lůžek- 16 dvoulůžkových pokojů
K běžnému vybavení pokoje patří:
·         šatní skříň
·         noční stolek
·         lůžko
Po dohodě se sociální pracovnicí a vedením Domova si může klient vybavit pokoj také vlastním nábytkem a doplňky. Musí však respektovat dalšího klienta na pokoji a také možnosti Domova s ohledem na vnitřní uspořádání pokojů, ostatních ubytovacích prostor, všeobecné podmínky bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a protipožární ochrany.
V každém pokoji je toaleta a koupelna.
V Domově je wi-fi.
Domácí řád, ceníky za ubytování, stravu, péči a další podrobné informace naleznete na www.senprosen.cz.
Stravování
Stravování klientů se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy a s ohledem na zdravotní stav
·         strava se podává a konzumuje v jídelně Domova v přízemí nebo v 1 .patře
·         na pokoji klienta
Poskytujeme stravu normální, diabetickou, žlučníkovou, atd. včetně individuálních potřeb klienta.
Výše úhrady za poskytnutí stravy je včetně provozních nákladů.
Domácí řád, ceníky a bližší informace najdete na webových stránkách Domova.
Volnočasové aktivity neboli „aktivizace“
Aktivizace slouží k podpoře biopsychosociálních a spirituálních potřeb klientů. Jsou poskytovány individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele. Snahou nabízených různých programů je sblížení uživatelů, společenský život a vyplnění volného času.
V našem Domově nabízíme:
·         terapeutické vaření-vykonávání jednoduchých dovedností spojených s pocitem zvládání sebe obslužnosti
·         zooterapii-ovlivnění psychických a kognitivních funkcí s pomocí péče o domácí zvířata
·         kognitivní  rehabilitaci-skládá se z činností, které se opírají o vzpomínky, navozují rozpoznávání, podněcují paměť
·         fyzioterapii-odborná péče o pohybový aparát
·         výtvarnou dílnu-procvičování jemné motoriky, práce s materiálem, výtvarné práce
·         poslech mluveného slova-poslech knih na CD
·         společenská setkávání s osobnostmi, které mají dovednost zaujmout svým vyprávěním, hudbou, zpěvem apod.
·         probíhají zde mezigenerační setkávání (představení dětí základních škol)
·         poznávací výlety, společenská posazení s rodinnými příslušníky spojená s rituály oslav, vázaných na roční období nebo svátků
·         k dispozici jsou počítače s připojením na internet pro klienty, wi-fi připojení
Jak podat žádost do Domova?
·         Vyplňte žádost o přijetí do Domova, kterou naleznete ve složce Dokumenty nebo kontaktujte naši sociální pracovnici, která Vám žádost ráda zašle
·         Žádost pošlete poštou nebo elektronicky na adresu Domova ( Domov pro seniory, Javorník 43,Čtyřkoly, 257 22 Čerčany nebo na senprosen@email.cz)
·         Po přijetí žádosti Vás bude kontaktovat naše sociální pracovnice a domluví se s Vámi na termínu sociálního šetření
 
 
                                                     
Kontakty:

Čtyřkoly část obce Javorník   
okres Benešov 
e-mail: senprosen@email.cz

Ing. Andrea Mišalková
ředitelka a jednatelka společnosti
mob.: 602 610 040

Bc. Jan Mišalko
zástupce ředitelky a sociální pracovník
mob.: 608 265 993

Korespondenční adresa:
Na Vyhlídce 243, Měchenice 252 06
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky