Ceník služeb a úkonů - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník služeb a úkonů

Pro zájemce

Ceník služeb a úkonů
 
 
(1) Základní činnosti a služby (č 1. až 2b) poskytuje klientům ve smyslu § 49 zák. č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách) v rozsahu přiznaného příspěvku na péči podle části druhé citovaného zákona. Z tohoto příspěvku na péči jsou tyto služby klientem hrazeny.
 
(2) Sazba za úkony se stanoví za kalendářní den.
 
(3) Fakultativní služby jdou nad rámec služeb a úkonů, poskytovaných Domovem klientům. Nejsou klientem hrazeny z příspěvku na péči podle části druhé zák. č.108/2006 Sb. (o sociálních službách), ale klient je hradí ze svého příjmu a to včetně dopravného.
 
(4) Základní sociální poradenství poskytuje Domov vlastními pracovníky nebo zprostředkovaně zajišťuje jejich poskytnutí klientům ve smyslu § 37 zák. č.108/2006 Sb. (o sociálních službách) a § 3 prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. v pl. zn. Tyto služby jsou bezplatné a má na ně nárok každý zájemce o poskytování sociálních služeb a každý klient.
 
Základní úkony
 
p.č.
NÁZEV ÚKONU
INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH
CENA ÚKONU
1)
Ubytování
Ubytování
210,- Kč /den
2)
Stravování
Celodenní
170,- Kč/den
 
 
Služby poskytované bezplatně
 
p.č.
NÁZEV ÚKONU
INFORMACE O BEZPLATNĚ POSKYTOVANÝCH
 ÚKONECH
CENA ÚKONU
 
Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
b) informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb klienta a o jiných formách pomoci.
c) informace o základních právech a povinnostech klientů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.
d) informace o možnostech podpory členů rodiny, pokud se podílejí na péči o klienta.
poskytování zdarma
 
 
Fakultativní služby
 
p.č.
NÁZEV ÚKONU
INFORMACE O POSKYTOVANÝCH
FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
CENA ÚKONU
1)
Doprovod
Úkon zahrnuje doprovod klienta:
·         k lékaři do ordinace praktického lékaře
·         k lékaři specialistovi na vyšetření ve zdravotnickém zařízení mimo město Benešov
·         za kulturními, sportovními, osobními zájmy, koníčky klienta
100,- Kč na hodinu               (dopravné se účtuje dle sazby) viz níže
2)
Doprava
Dopravení klienta automobilem Domova s řidičem:
·         k lékaři do ordinace praktického lékaře
·         k lékaři specialistovi na vyšetření ve zdravotnickém zařízení mimo město Benešov
·         za kulturními, sportovními, osobními zájmy, koníčky klienta
12,- Kč/km včetně času stráveného na cestě.
100.- Kč/h čekání
3)
Úklid pokoje nad rámec běžného úklidu uvedeného v Domácím řádu
Tento úkon zahrnuje úklid na výslovné přání klienta.
45,- Kč za každých započatých     30 minut úkonu
4)
Zápůjčka kompenzační pomůcky pro saturaci zdravotní nedostatečnosti
Zapůjčení kompenzační pomůcky, např. mechanický vozík, do doby než bude zajištěn zdravotní pojišťovnou
100,- Kč za jeden i započatý měsíc užívání
5)
Umístění TV na pokoji klienta
Umístění televizoru na pokoji klienta
50,- Kč za měsíc
6)
Umístění rychlovarné konvice na pokoj klienta
Umístění rychlovarné konvice na pokoji klienta
30,- Kč za měsíc
 
Lednice
Umístění lednice na pokoji
50,-Kč za měsíc
 
Pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace Klienta na jeho žádost
Pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace Klienta na žádost
2,- Kč/1 strana A4
3,-Kč za oboustrannou A4
 
 
 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky