Vyřizování stížností - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vyřizování stížností

Pro zájemce
Vyřizování stížností
 
Vymezení stížnosti – co je stížnost
 
·         Stížnost je vyjádřená nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb domova
·         Pro rozpoznání toho co je a co není stížnost, platí zásadní pravidlo: Pokud klient označí své podání jako stížnost, pak jde o stížnost, bez ohledu na obsah podání
·         Anonymní podání stížnosti je možné, poskytovatel se jimi zabývá stejně jako stížnostmi, kde je jejich autor znám
 
 
 
Způsob podání stížností
 
  • Stížnost lze podat různými způsoby tak, aby bylo umožněno všem klientům podat stížnost:
-          anonymně do schránky
-          ústně
-          písemně
-          telefonicky
-          prostřednictvím emailu
-          jakýmkoli vyjádřením nespokojenosti u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace
 
 
·         Stěžovatel nesmí být poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech tím, že stížnost podal, a to ani v případě, kdy se stížnost ukáže jako nedůvodná.
 
6.2 Principy (zásady) vyřizování stížností
 
  • Základní principy (postupy), kterými se řídíme při podávání a vyřizování stížností (vodítka pro praktické řešení situací spojených s podáváním a vyřizováním stížností)
 
BEZPEČÍ
 
DISKRÉTNOST
 
OBJEKTIVNOST
 
NEZÁVISLOST
 
EFEKTIVITA
 
PODPORA
 
 
Lhůta pro vyřízení stížností
 
·         Snahou všech pracovníků, kteří se podílejí na řešení stížností je, aby stížnost byla vyřízena co možná nejdříve bez zbytečných průtahů
·         Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní (1 měsíc)
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky